مطالب منتشر شده در دسته ی: "جراید و مطبوعات"

نخستین نشریه علمی تخصصی در حوزه علوم انسانی و اسلامی در تونس – مرد

نام :

جنسیت : مرد

ملیت : تونسی

شماره ثبت رکورد:

تاریخ ثبت :

الخیرات -  «روح الحداثة» عنوان اولین نشریه فکری تخصصی در حوزه علوم انسانی و اسلامی است که در تونس منتشر شد.این نشریه بعد از انقلاب بیداری اسلامی با مسئولیت دکتر عبدالله جنوّف و دکتر محمد بن الطیب و اعضای علمی، استاد زهیر اسماعیل، دکتر شفیع بالزین، دکتر نادره بنسلامة، دکتر حبیب الحبّاشی، دکتر سهیل الحبیب، دکتر خالد السویح، دکتر صابر السویسی، دکتر منیر الطیباوی، دکتر حاتم عبید، دکتر یوسف بن عثمان، دکتر الحسین العوری، دکتر سمیة المکی، دکتر عفاف موقو و استاد الطیب بن نصر با فعالیت می‏کند.

مدیر مسئول مجله در مقدمه آن نوشته است: این مجله به شناسائی و بحث پیرامون معرفت های انسانی از طریق مصادر و روش شناسی و فلسفه آن می پردازد.

وی ویژگی این نشریه را مشارکت در درک و قرائت میراث عربی اسلامی همراه با نقد مدرن آن دانسته و مجادله با مدرنیته در غرب و نقد آن و بهره گیری از جوانب مثبت آن را مورد توجه قرار داده است. در این مجله موضوعات مربوط به رساله های دکتری نیز مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

 در شماره اول این مجله مقالات ذیل آمده است:

 فی نقد مشروع أرکون الفکری الحداثوی: نوشته دکتر حبیب الحبّاشی

 مقارنة الأدیان فی الثقافة العربیة: الأشکالیات و الحدود و الآفاق: نوشته دکتر المبروک المنصوری

 ابن عربی فی دراسات المستشرقین: نوشته دکتر محمد بن الطیب

 رفض حجیة الإجماع فی الفکر الإسلامی: نوشته دکتر حمادی ذویب

 المقدس فی أخبار العشاق العرب: نوشته دکتر نزار حبّوبة

 ”راقصة” مصطفی خریف: أو العروج من دنیا الحس إلی نعیم الفردوس: نوشته دکتر حسین العوری

 الجعلیة و توجیه الوسم الاشتقاقی: نوشته دکتر هیفاء جدّة

 منبع : ابنا

نخستین نشریه شیعیان در تونس

نام :

جنسیت :

ملیت : تونسی

شماره ثبت رکورد:

تاریخ ثبت :

الخیرات -  همزمان با دومین سالگرد انقلاب مردم تونس، نخستین نشریۀ شیعیان این کشور با عنوان “الصحوة التونسیة” ( ۱۴ ژانویه) منتشر شد.

 هشام البوعبیدی سردبیر این هفته نامه، در بارۀ اهداف انتشار آن اظهار داشت: حضور شیعیان در تونس، سابقۀ تاریخی طولانی دارد و ما نیز گرایش خود را به این مذهب پنهان نمی کنیم و در نشریۀ خود به دنبال ایجاد تنوع و چندصدایی و دوری از “جزم اندیشی” در عرصۀ رسانه در تونس هستیم.

وی تصریح کرد: نشریه ما درصدد ترویج طایفه گرایی نبوده، بلکه همه را به وحدت و همگرایی دعوت می کند.این نشریه که در عنوان آغازین، خود را “هفته نامه مستقل و فراگیر” معرفی کرده، عبارت قرآنی “الحق احقُّ أن  یُتّبَع” (حق، سزاوارتر است که از آن پیروی کنند) را شعار خود قرار داده است.

منبع : پایگاه اطلاع رسانی شبکه العالم