مطالب منتشر شده در دسته ی: "آثار"

اولین اثر فارسی در طرح مسئله خطر صهیونیسم – مرد – ایران

نام : سید غلامرضا سعیدی بیرجندی

جنسیت : مرد

ملیت: ایرانی

شماره ثبت رکورد:

تاریخ ثبت :

الخیرات –  این رتبه متعلق است به دانشمند فرزانه جناب آقای سید غلامرضا سعیدی بیرجندی که در سال ۱۳۶۷ شمسی دیده از جهان فروبست.

جناب آقای محمد تقی انصاریان خوانساری مولف محترم کتاب “سرو استوار ” و موسس انتشارات ” انصاریان “در صفحه ۲۴ از کتابشان خاطره ای از آقای سعیدی نقل می کنند و می نویسند :

شبی از شبهای زمستانی که زیر کرسی در منزلشان نشسته بودیم فرمود : بعد از این که بحث ” خطر جهود “ را در روزنامه ” ندای حق ” می نوشتم ، جناب آقای ” محمدی ” جمع آوری و به چاپ رسانید و سال ۴۱ ( به تعبیر آن روز ایشان ) به دست آقای ” خمینی  رسید. ایشان بسیار تحسین و تکریم کرده و فرموده بود:

این شخص کیست که سیزده سال قبل ، این مطالب را نوشته و ریشه یابی کرده و پخش نموده است؟

یکی از روزهای سال ۱۳۴۱ در معیت جناب آقای سعیدی خدمت مرحوم امام رفتیم و معرفی کردیم. بسیار از جناب آقای سعیدی تمجید کردند  و همیشه به ایشان احترام می گذاشتند.

 

بیشترین شعر بر اساس آیات قرآن- مرد-؟

نام : شهید بلخی

جنسیت : مرد

ملیت :؟

شماره ثبت رکورد:

تاریخ ثبت:

الخیرات –  شهید بلخی ، قرآن را در ۷۰۰۰۰ بیت به شعر در آورده و چون قلم و کاغذ نداشته ، فقط حفظ کرده ولی چون اندکی پس از آزادی به شهادت رسید ، به این ابیات دسترسی نداریم.