الخیرات - مهدی ‌مهدوی‌کیا  مبلغ ۱۰ میلیون تومان برای آزادی فرزند یکی از افرادی که به تمرین پرسپولیس مراجعه کرده بود و درخواست کمک برای آزادی فرزندش داشت پرداخت کرد.

مهدی مهدوی کیا

این پیرمرد چند بار در تمرین سرخپوشان حاضر شده بود و برای پول فرزند خود درخواست کمک کرده بود، فرزندش به علت بدهی در زندان بازداشت بود و مهدوی‌کیا با پرداخت مبلغ او موجب آزادی‌اش شد.

پس از این حرکت، پیرمرد مهدوی‌کیا را در آغوش گرفت و گریه کرد.

منبع : فارس