نام :

جنسیت :

ملیت :

شماره ثبت رکورد :

تاریخ ثبت :

الخیرات -  با کمک مرکز اسلامی- فرهنگی بروکسل و همکاری سایر سازمانهای اسلامی در بلژیک، نخستین تقویم اسلامی ویژه اوقات شرعی ارائه می گردد.
“خالد العبری”، مدیر مرکز اسلامی- فرهنگی برکسل با اعلام گفت: در طراحی این تقویم از نظرات تمامی مدیران سازمانهای اسلامی و امامان جماعت مساجد بلژیک استفاده شده است.
وی همچنین افزود: با توزیع این تقویم در میان مسلمانان بلژیک، مشکل رهبران دینی در اعلام اوقات شرعی، حل خواهد شد.
“العبری”در پایان تأکید کرد: تقویم اوقات شرعی براساس علم نجوم و احکام اسلامی تنظیم گردید و در طول سال به ویژه ماه رمضان،پاسخگوی مشکل مسلمانان می باشد.

منبع :  اسلامیک مدیا به نقل از پایگاه خبری” اسلام تودی”