نام :محتشم کاشانی

جنسیت:مرد

ملیت:ایرانی

شماره ثبت رکورد:

تاریخ ثبت:

توضیحات: این افتخار متعلق است به پدر مرثیه سرایی عاشورایی جناب ” کمال الدین علی محتشم کاشانی” متوفای۹۹۶ ق. با ترکیب بند ” باز این چه شورش است که در خلق عالم است …”.

مزار محتشم در شهر کاشان معروف و مشهور است .