الخیرات - مصاحبه تلویزیونی با واقف و متولی الخیرات در تاریخ ۲۱/۰۷/۱۳۹۲ با موضوع وب سایت رکوردهای جهانی الخیرات و اولین وقف سایبری جهان در برنامه “ سر چراغ “ شبکه استانی قم (نور)  حدود ساعت ۲۰:۱۵  ان شاء الله انجام خواهد شد .