نام :

جنسیت :

ملیت :

شماره ثبت رکورد :

تاریخ ثبت :

الخیرات -  برای اولین بار در تاریخ نروژ به عنوان یک کشور حوزه اسکاندیناوی “محمد “محبوبترین اسم مردانه در اسلو پایتخت این کشور اروپایی شناخته شد.

 نسخه عربی پایگاه شبکه راشاتودی روسیه، نتایج جدیدترین سرشماری ها در اسلو نشان می دهد ۴ هزار و ۸۰۰ جوان نروژی، محمد نام دارند و پس از آن، «یان» دومین نام پرکاربرد با ۴ هزار و ۷۰۰ نفر و «پی یر» سومین اسم استفاده شده برای مردان این پایتخت اروپایی با ۴ هزار و ۱۰۰ مورد نامگذاری است.

نام محمد در چهار سال گذشته، بیشترین فراوانی را برای نامگذاری اطفال اسلو نیز به خود اختصاص داده و در سال جاری، در راس فهرست نام مردان پایتخت این کشور شمال اروپایی قرار گرفته است.

نام محمد در سال های اخیر به نحو چشمگیری در کشور انگلیس و شهرهای اروپایی ولز در انگلیس، لاهه و روتردام در هلند و بروکسل پایتخت بلژیک نیز رواج پیدا کرده است. در شهر میلان ایتالیا هم این نام نه تنها در بین کودکان که در بزرگسالان به ویژه بازرگانان رواج یافته است.

 منبع : ایرنا