الخیرات - در مدتی که رکوردهای جهانی الخیرات حداقل در محیط وب متولد شده است افراد فراوانی از جاهای مختلفی قول همکاری و حمایت از این طرح را داده اند که خوشبختانه یا شوربختانه با همه وعده و وعیدها و ادعاهای بزرگشان در مقام عمل بر نیامدند . این که یک عده حمایت نکنند جای خود دارد اما این که یک عده به هر شکلی قول همکاری بدهند ولی به بهانه های مختلف سرباز بزنند جای تاسف فراوان دارد . خدا را شکر که لااقل تاریخ را مطالعه کرده ایم و این قصه تکراری است و الا شاید آزرده خاطر می شدیم و به تداوم کار نا امید. چنان که مولای متقیان فرموده است : لا تستوحشوا فی طریق الهدی لقلة اهله ( در راه هدایت از کمی اهل آن احساس وحشت و تنهایی نکنید!).