الخیرات -  یکی از الخیراتی ها و یکی از مفاخر فرهنگی کشور، جناب آقای دکتر سوران کردستانی محقق پرکار و توانمند کرد ، در تاریخ ۳۰/۱/۱۳۹۲ چهره در نقاب خاک کشیدند.

دکتر سوران کردستانی
دکتر سوران کردستانی

ایشان اعلام آمادگی کرده بودند تا بخش کردی الخیرات را عهده دار شوند تا پیام الخیرات را به مخاطبان کرد در سرتاسر عالم برسانند که متاسفانه اجل مهلتشان نداد .

برای این سید عزیز آرزوی غفران الهی و برای خانواده محترمش از خداوند طلب صبر می کنیم!

جهت مشاهده رکورد های دکتر سوران کردستانی در الخیرات اینجا ، اینجا و  اینجا کلیک کنید !