نام : جواد یزدانی

جنسیت : مرد

ملیت : ایرانی

شماره ثبت رکورد :

تاریخ ثبت :

الخیرات-  جواد یزدانی ، واقف کاشمری شش دانگ قطعه زمینی به مساحت ۳۵۸۸ مترمربع ، به ارزش۳۵۰ میلیون تومان و با نیت ساخت موسسه خیریه برای معلولان کم توان ذهنی را وقف کرد.

منبع :روابط عمومی سازمان اوقاف و امور خیریه