الخیرات -  شهر “بعلبک” لبنان عصر یکشنبه ۲۲ اردیبهشت ـ شاهد پدیده عجیبی در حرم حضرت خولة(س) دختر امام حسین (علیه السلام) بود.

 ۲۲ اردیبهشت در حالی که مراسم عزاداری در این مکان برقرار بود از ضریح و دیوارهای متصل به قبر شریف، مایعی شبیه به خون سرازیر شد.

در این لحظات عده زیادی از مؤمنین برای مشاهده این صحنه در اطراف قبر شریف حضرت خوله(س) تجمع کردند. همچنین تعدادی از علماء و روحانیون این واقعه را از نزدیک مشاهده نمودند.

شایان ذکر است در عاشورای گذشته نیز مقداری از تربت اصل حسینی که در موزه آستان مقدس کربلاء وجود دارد، تبدیل به خون شد.

 

جاری شدن خون از حرم حضرت خوله (س) 1

 

  جاری شدن خون از حرم حضرت خوله (س) 2

 

 جاری شدن خون از حرم حضرت خوله (س) 3

 جاری شدن خون از حرم حضرت خوله (س)4

 

 جاری شدن خون از حرم حضرت خوله (س) 5

 

 جاری شدن خون از حرم حضرت خوله (س) 6

جاری شدن خون از حرم حضرت خوله (س) 7 

 جاری شدن خون از حرم حضرت خوله (س) 8

 جاری شدن خون از حرم حضرت خوله (س) 9

 جاری شدن خون از حرم حضرت خوله (س) 10

در سفر شام کاروان اسرای کربلا، بانویی به نام «خوله» دختر امام حسین (ع) در اثر تألمات این سفر در شهر تاریخی بعلبک به شهادت رسید و در همین شهر به خاک سپرده شد. اکنون مزار ایشان همچون چراغی فروزان به محل زیارت و برگزاری مراسم های شیعیان لبنان و خصوصا بعلبک تبدیل شده است.

  ماجرای راهب مسیحی نیز ظاهراً در این شهر اتفاق افتاده است و هم اکنون مسجدی بنام مسجد رأس الحسین (علیه السلام) در بعلبک وجود دارد که مربوط به همین واقعه می باشد.

حرم مطهر حضرت خوله دختر امام حسین (ع) 1

حرم مطهر حضرت خوله دختر امام حسین (ع) 2

 منبع : ابنا