الخیرات - بحمدالله بعد از چند ماه پیگیری وب سایت رکوردهای جهانی الخیرات وقف عام شد و این توفیق را داشت که اولین وقف سایبری جهان و اولین وب سایت وقف شده  در جهان باشد.

در این مسیر حمایت و عنایت افراد بزرگواری بود که جا دارد در اینجا از طرف کادر الخیرات از همه آنها تشکر و تقدیر شود.  

 جناب حجت الاسلام کریمی ریاست محترم اوقاف شمال شرق استان تهران و جناب حجت الاسلام  صادقی معاونت آن اداره

 جناب حجت الاسلام حسینی معاونت محترم فرهنگی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان تهران

مدیر اداره کل اوقاف و امور خیریه استان تهران حضرت حجت الاسلام محمد زاده

 قضات و وکلای و کارشناسان اداره حقوقی اوقاف جناب آقای شهیدی جناب آقای حسینی جناب آقای ارجمند ، جناب آقای دکتر ناطقیان و سرکار خانم کبیریان

 در پایان شایسته است از سرکار خانم غزال و  خانم سعادتی و برادران بزرگوار جناب آقای سید مجتبی میرسراجی ، سید احسان الله معقول و جواد آبسالان  نیز تشکر و سپاسگزاری نماییم .