نام :عبدالحسین حائری

جنسیت:مرد

ملیت:ایرانی

شماره ثبت رکورد:

تاریخ ثبت :

الخیرات – جناب آقای “عبدالحسین حائری” با درجه علمی اجتهاد ، کتاب شناس ، فهرست نگار و نسخه پژوه معاصر ماست که دارای یک رکورد فرهنگی و معنوی قابل ذکر و شایان توجه است . ایشان از سال ۱۳۳۰ شمسی که وارد کتابخانه مجلس در بهارستان تهران شدند تا سال ۱۳۸۷ به طور ممتد و مستمر در بخش خطی این کتابخانه مشغول به خدمتگزاری و پژوهش بودند . حتی در زمانی هم که ریاست این کتابخانه را عهده دار بودند باز در این قسمت مشغول فعالیت پژوهشی و علمی بودند . این مقدار برابر با ۵۷ سال و قریب به ۶ دهه می شود که در نوع خود بتوان کم نظیر یا شاید بی نظیر قلمداد کرد . ایشان از سال ۱۳۸۷ به علت کسالت و کهولت عرصه خدمتگزاری به فرهنگ و علم را ترک کردند . با این حال از آن زمان به بعد هم بارها به جهات مختلف به خصوص به علت قیمت گذاری نسخ مخطوط در کتابخانه مذکور حاضر می شوند . برای ایشان آرزوی صحت و سلامتی از خداوند منان مسئلت می نماییم .