نام : ابوروح محمد بن منصور بن ابی‌عبدالله بن منصور جرجانی یمانی

جنسیت : مرد

ملیت : ایرانی

شماره ثبت رکورد :

تاریخ ثبت :

الخیرات – کتاب نورالعیون ، تألیف ابوروح محمد بن منصور بن ابی‌عبدالله بن منصور جرجانی یمانی، معروف به «زرین‌دست» و «معالج»، پزشک دربار ملکشاه سلجوقی (ﺣﮑ: ۴۶۵-۴۸۵ ق.) است. این کتاب تا به حال اولین کتاب فارسی در چشم پزشکی شناخته شده که در سال ۴۸۰ ق. تألیف آن به پایان رسیده و به ملکشاه اهدا گردیده است.
کتاب در ده مقاله ترتیب یافته و اطلاعات آن شالوده دانش پیشینیان در این فن است، به اضافة آنچه مؤلف تجارب و یافته‌های خود را بدان افزوده و کتاب را همچون حنین بن اسحاق به صورت سؤال و جواب طرح‌ریزی نموده و به هدف آموزش این فن، خطاب به فرزندش نگاشته است. از مهمترین مباحث کتاب، مقالة هفتم آن است که در آن به روش‌های جرّاحی چشم پرداخته و بیماری‌های قابل علاج با جراحی و شیوه و ابزار و آلات جراحی هر یک را توضیح می‌دهد.
کتاب نورالعیون ، را مرکز پژوهشی میراث مکتوب با همکاری انتشارات سفیر اردهال منتشر کرده است.

نورالعیون ، تألیف: ابوروح محمد بن منصور بن ابی عبدالله جُرجانی یمانی (زرّین‌دست) (سده پنجم هجری)، مقدمه و تصحیح: یوسف بیگ‌باباپور، زیر نظر: مهدی محقق، موضوع: علوم و فنون، شمارگان: ۵۰۰ نسخه

 منبع : میراث مکتوب