نام :سلیمان بن عبدالوهاب

جنسیت:مرد

ملیت:عربستانی

شماره ثبت رکورد:

تاریخ ثبت:

توضیحات: سلیمان بن عبدالوهاب برادر محمد بن عبدالوهاب اولین کسی که در رد افکار و عقاید برادرش کتابی نوشت و نام آن “فصل الخطاب فی الرد علی محمد بن عبدالوهاب ” است و نام این کتاب را اسماعیل پاشا درکتاب خود به نام ایضاح المکنون جلد ۲ ص۱۹۰ چاپ بیروت، انتشارات دارالفکر ۱۴۰۲ آورده است.
کتاب دوم شیخ سلیمان بن عبدالوهاب به نام “الصواعق الالهیه فی الرد علی الوهابیه” در این کتاب از نادانی و گمراهی و عدم صلاحیت و بی لیاقتی آنها سخن به میان آمده است.