نام: علی بن الحسین (ع) ( حضرت علی اکبر)

جنسیت : مرد

ملیت: عربستانی

شماره ثبت رکورد:

تاریخ ثبت:

الخیرات -  حضرت علی اکبر فرزند امام حسین (ع) متولد ۴۳ ق . در مدینه منوره اولین نفر از اهلبیت پیامبر بود که در روز عاشورا در برابر صفوف دشمنان ایستاد و به فیض عالی شهادت نائل شد . ایشان شبیه ترین مردم چه از لخاظ رفتار و چه از لحاظ ظاهر به پیامبر (ص) بود.