نام :حسان بن ثابت

جنسیت : مرد

ملیت :عربستانی

شماره ثبت رکورد:

تاریخ ثبت :

الخیرات –  پیامبر به « حسان بن ثابت» امر فرمودند که با سرودن قطعه شعری هنگامه غدیر را در جهان ادبیات جاودانه سازد.
منبع : شریف رضی ، خصائص الائمه ، ص ۴۲