الخیرات - اهدا اعضای یک بیمار مرگ مغزی در قم به ۱۱ بیمار نیازمند زندگی دوباره بخشید.

مسئول شناسایی وفراهم آوری اعضا پیوندی دانشگاه علوم پزشکی قم گفت : این بیمار خانمی ۴۲ ساله بود که بر اثر سقوط دچار مرگ مغزی شده بود.
آقای صمدی افزود : اعضای بدن این بیمار پس از رضایت خانواده مرحوم که شامل ۲ کلیه ، قلب ،ریه ها ، پانکراس ، ۲قرنیه ، مغز استخوان ، کبد و روده به بیماران نیازمند اهدا شد .
پارسال ۶ مورد اهدا عضو در قم ثبت شده است .
 

منبع : واحد مرکزی خبر