الخیرات – فرماندار خنج گفت : این جوان ۲۵ ساله اهل شهرستان خنج صبح امروز هنگام رانندگی متوجه یک کیف کوچک دستی در خیابان شد .

 آقای کریمی افزود : در این کیف ۹۰۰ گرم طلا ، مقداری پول و مدارک شناسایی بود که به صاحبش پس داده شد .
 
سیامک محمد نیا جوان امانتداری که صاحب مغازه کوچک اغذیه فروشی است، گفت : من تابحال از دسترنج خودم زندگی کرده ام و وظیفه هر فرد مسلمان این است که از مال دیگران حفاظت کند.
 
آقای عسکری آزاد صاحب کیف ساکن دبی، دیشب در مسیر بازگشت به منزل کیف خود را گم کرده بود.
 
منبع : واحد مرکزی خبر